יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר
בהתאם לתפיסה החינוכית והערכית , בית הספר מעודד שותפות הורים ,ומזמין הורים להצטרף להנהגת ההורים הכיתתית והבית ספרית.

ביה"ס פועל שנים רבות במתכונת של בי"ס קהילתי ורואה בהורים שותפים אמתיים לקידום מטרות בית הספר ויעדיו.ביה"ס מאמין בפיתוח דיאלוג מכבד בין השותפים, תוך ראיית היתרון היחסי של כל אחד. הוועד המרכזי של בית הספר מורכב מנציגי כל הכיתות, הוועד משותף לכיתות הרגילות ולכיתות התקשורת בהתאם לעקרונות שעליהם מושתת בית- הספר.הפעילויות הן כולן פעילויות שכבתיות הלוקחות בחשבון את צרכי השכבה!וועד ההורים מחולק לתתי וועדות שם מתבצעת עבודה שוטפת עפ"י נושאים בהתאם לצורכי ביה"ס.נושאי הוועדות:1. וועדת שיווק בית הספר.2. וועדת כספים.3. וועדת בטיחות ובטחון.4. וועדת פעילות ואירועים.5. וועדת חזות ביה"ס.6. וועדת תקשורת.וועד ההורים הינו וועד פעיל המייצג את ביה"ס בפני גופים ציבוריים שונים, ופועל רבות לקידום בית- הספר בתחומים שונים.בכל כיתה קיים וועד כתה פעיל.הנהלת ביה"ס דוגלת במדיניות של דלת פתוחה ואוזן קשבת להורים, בהתאם לנהלים ולכללים הידועים לכל באי הקהילה.