יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר
"חוויה" פעילויות במסגרת תכנית לימודים נוספת תל"ן ומורי ביה"ס ב'-ג' – תשע"ה

חוברת חוויה צעירים (ב-ג) מחצית ב.pdf בחירת חוויה ב-ג.doc משוב חוויה ב-ג.doc