יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר

רשימת חברי עד הורים - תשע"ו רשימת חברי ועד הורים.doc כתה שם ההורה טלפון בבית פלאפון א/1 אירנה פקר יפית כהן ריצי'ל ריסבי-רז 5831452 077-5351160 6567090 054-4304132 050-8840880 0506-240820 א/2 יעקוב שהם פטהסיה קונטגן שלומי לכטינשטיין 6480235 077-2019877 08-9798447 052-6393125 052-4774489 050-2456052 א/3 משכית חבילו ריקי שחר דבי דבח יעל לביא 054-6449606 5835519 5321935 072-2302143 054-6449606 054-8883644 050-6799443 0544-602143 ב/1 יפעת דודו חיים מאירי אושרית צבאג ורד משולם גילה דרעי 6564269 6560814 6236686 6560816 5025514 052-7213684 0508-833482 0506-278031 0528-639457 0506-282220 ב/2 חנוך שיביץ 6481682 054-6500701 ג/1 עופרה תורן יעל לביא אורלי בר נתן-שחל יאיר שחר מירב כץ 6410671 072-2302143 6560656 5835519 5323350 0507-678730 0544-602143 0522-387838 0508-314887 054-7722060 ג/2 דוד רוזנטור 6411275 0526-180602 ד/1 מיכל חזות יולי גלנטז גלית דוד 5879577 6560814 5834938 052-3401273 0506-247359 054-9231722 ד/2 ליאת שטיין אפרת נאה 6723908 0506-808081 054-6303639 0506-808081 ה/1 גילה דרעי הלן מישאל ורד משולם שרית שוורץ 5025514 5004862 6560816 5837969 0506-282220 052-6028662 052-8639457 054-6398666 ה/2 תבאת מונעם 0524-833716 0524-833716 ה/3 ו/1 צבי שמיר יפעת דודו 02-5832071 6564269 02-5832071 052-7213684 ו/2 יטי דוקאן 052-6544492 052-6544492 ו/3 ברק לב-רן 02-5832170 0506-406400