יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר

ישבת וועד הורים מרכזי מס '3 יום א '8102.11.12 נוכחים: משכית חביליו - אימא של ניב ג3 וסול א אליעזר סבא – אבא של בנימין ב4 ליאורה מנדלסון – אימא של שראל ה1 ענבל פלקון – אימא של שחר ג' ואופק בכיתה א לוסי כהן סלמון – אימא של רובי ה1 של בנג'מין וראובן ב1, 3 קלאודיה לרנר – אימא של גבריאלה ה1 יעל לביא - אימא של נועם ג3 ועדי ה1 מירב כץ - אימא של אוראל ה1 עופרה תורן קומר - אימא של אוריאן ה1 וליה ב3 )רשמה( מירב כהן - מנהלת ביה"ס יד המורה טיול שנתי כל השכבות יצאו ביום רביעי האחרון )08.11.2018(. הצצה לטיולים בעמוד בפייסבוק של ביה"ס: /https://www.facebook.com/YadHamore לראשונה מזה שנים ,כיתות ו יצאו עד השעה 21:30 התלמידים חזרו מרוצים, המסלולים של שכבות א' ד' ה' ו-ו' היו חדשים. המדרכים היו מצוינים. ליוו כל שכבה גם מאבטחים וגם מע"רים . חלק מהשיקול לעלות את תשלומי הורים היה לשדרג את הטיולים. הן הצוות והן התלמידים מדווחים על חוויות טובות מהטיולים . בשכבה ב' היה טיפוס סלעים. צוות ביה"ס יפיק על כך לקחים. טיול הבא הוא טיול יום ירושלים: יש חשיבה לפצל את הטיול של יום ירושלים א' עד ג' יצאו ביחד, וד' עד ו' יצאו ביחד. עדכונים בהמשך. אירועים הקרובים של ביה"ס יום הורה מורה תלמיד שיתקיים ב- 28.11 בכיתות של החינוך הרגיל יתקיים מפגש הורה מורה תלמיד בכיתות החינוך המיוחד יתקיים מפגש הורה מורה וצוות פרא רפואי לכל הורה יש שעה אישית, יישלחו מועדים הפגישה באמצעות המחנכת. ב 28.11 כנס מנהל מחוז ירושלים, ביה"ס מקבל תעודה ממנהל המחוז. התארגנות לקראת האירועים של ביה"ס: בהמשך לישיבה הקודמת הוחלט לפצל תפקידים ולהזמין הורים בכל השכבות לקחת חלק בהתארגנות של האירועים הבית ספרים. הוחלט כי הורי שכבות ה' וו' יהיו אחראים על מצעד הלפידים. שכבות א' וב' יהיו אחראים על ערב שירה נוגה .ושכבות ג' ו-ד' יהיו אחראיות על ל"ג בעומר. יישלח לכל שכבה קובץ שיבוץ לאירוע באמצעות נציגי ועד המרכזי . www.facebook.com/YadHamore :פייסבוק n http://www.yadhamore.manhi.org.il :אתר ביה"ס n yadhamorehorim@gmail.com :דוא"ל n פרוטוקול ועד הורים מספר 2 סופי.pdf ועד ההורים - בית הספר יד המורה ירושלים מצעד הלפידים 11.12.2017 עזרה לוגיסטית לקיום המצעד באחריות הורי שכבות ה' ו-ו' המצעד הוקדם ביום לבקשת הצוות ומשפחות התלמידים. המצעד מחולק לסדנה שכבתית, מצעד לפידים, הופעות באולם פרדס. ביום מצעד הלפידים המסגרות הלימודיות )צהרון ומרכז למידה( יופעלו כרגיל. ועדי השכבות יתארגנו על הכיבוד בשכבות ועל רכישת סופגנייה, ניקיון ועזרה לצוות החינוכי עם הסדנה. יעל לביא )אימא של נועם ושל עדי( תנסה לגייס תרומה של סופגניות אשר יחולקו לתלמידי ביה"ס ביום האחרון לפני החופשה )יום רביעי 13.12.2017( נבדקת אפשרות כי האחים של תלמידי ביה"ס העולים בשנת הלימודים התשע"ט לכיתה א' יוזמנו לפעילות של ורוניקה )המורה למצוינות בביה"ס( בביה"ס )במקביל לסדנאות אשר יתקיימו בשכבות( הורי הוועד מבקשים למסגר את המצעד בליווי מוזיקלי. פתיחת הרישום לכיתה א הרישום לכיתה א' ייפתח ב 17.01 ויסתיים ב 6.02. יתקיימו 2 ימי הכרות עם ביה"ס: ביום שישי ה-5.01.2018 וביום שישי 12.01.2018. בנוסף יתקיים פעילות הורה ועולה לכיתה א בשעות אחר הצהרים של יום שני ה-29 בינואר 2018. ביום חמישי 30 בנובמבר בשעה 20:00 יתקיים ישיבה בנושא שיווק וגיוס לכיתה א לשנת הלימודים התשע"ט. ערב שירה נוגה לזכרו של חיים סמדר )השומר של ביה"ס( עזרה לוגיסטית לקיום הערב באחריות הורי שכבות א' וב' ל"ג בעומר עזרה לוגיסטית לקיום הערב באחריות הורי שכבות ג' וד' תתקיים קייטנת חנוכה לתלמידי חינוך הרגיל במהלך 3 ימים. פרטים ומועדי הרשמה יישלחו באמצעות האיגרת השבועית . www.facebook.com/YadHamore :פייסבוק n http://www.yadhamore.manhi.org.il :אתר ביה"ס n yadhamorehorim@gmail.com :דא"ל nז