יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר

סיפורים, משחקים, שירים באנגלית אנגלית -המלצה לכיתות ד.doc אנגלית -המלצה לכיתות ו.doc אנגלית -המלצה לכיתות ב.doc אנגלית -המלצה לכיתות ג.doc אנגלית -המלצה לכיתות ה.doc