יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר

זו השנה הרביעית בה עיריית ירושלים נערכת להפעלת תכנית תלמ"א – התכנית הלאומית למצוינות באנגלית במהלך חופשת הקיץ. מטרת התכנית היא לייצר חוויית למידת בשפה האנגלית לבוגריכיתות ד' תוך לימוד חוויתי, מהנה ובלתי שגרתי עבור תלמידי ירושלים. תלמידים אשר ישתתפו בתכנית, יעשירו את ידיעותיהם ואת שליטתם בשפה האנגלית, בהתאם לתכנית הלימודים השנתיתלשפה האנגלית של משרד החינוך. מכתב להורי תלמא .pdf בהצלחה.