יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר
מדי שנה , בית הספר משכלל את עשייתו ומפעיל פרוייקטים ייחודיים לרווחת וקידום התלמידים.

1. הנושא המרכזי הוא "ואהבת לרעך כמוך", ממגרים גזענות וחוסר סבלנות. 2. פרויקט שילוב ייחודי בארץ, תוך הקניית ערכים של כבוד וסובלנות, ביה"ס מדגים בנושא שילוב. 3. ביה"ס יד המורה פועל כביה"ס מקדם בריאות ובעל דרוג מקסימלי של 3 כוכבי בריאות. 4. פרויקט מחשב לכל מורה + מקרנים, בכתות הלימוד. כניסה ל"עת הדעת" כיתות ד'-ו'. 5. חידוש וריענון מעבדת המחשבים בזכות תרומה מחשבים מאינטל. 6. אימוץ ע"י מכללת הדסה בתחום המדעים וטכנולוגיה. סטג'ריות בתחום תקשורת.סטודנטים לגנטיקה, סביבה ירוקה, אופטיקה. 7. חיבור לתחום הרובוטיקה ופיתוח תחום המדעים.. 8. טיפוח תחומי האמנויות: עידוד הרכבי נגינה וריקוד; פיתוח ביה"ס מנגן והובלתו ע"י ענת. פיתוח תחום הריקוד ע"י סמדר ומוריה. 9. פרויקט מצוינות 2000-טיפוח מצויינות בכל הדרגים, ותוכנית על מה דע. 10. השפה כגשר תרבותי – הוראה ערבית בכיתות ה' – ו'. מפגשים תרבותיים של שכבה ד'. 11. סחל"ב פר"ח – סטודנטים למען הקהילה מעשירים את העשייה הבית ספרית בתחומים מגוונים. 12. מתנדבים מעמותות כגון: "פוש" ו"ידיד לחינוך". 13. שת"פ עם ארגון "לאורו נלך" – התנדבות בנות אולפנת פסגת זאב. ותלמידים מביה"ס מגוונים במסגרת מחוייבות אישית. 14. טיפוח איכות הסביבה ופעילות משותפת עם החווה החקלאית בגן הבוטני. 15. העצמת מנהיגות תלמידים: מועצת תלמידים משמעותית, "נאמנים" (מחשבים, ספריה, איכות הסביבה ועוד 16. העשרה ערכית ע"י פעילות חונכות (תלמידי כיתה ו' חונכים את תלמידי כיתה ג'). תלמידי כתה ה' חונכים את תלמידי כיתה ב') (תלמידי כתות ד' חונכים את תלמידי כיתה א'). 17. הפסקות פעילות – מדי יום הפסקות מגוונות. 18. פרויקט העשרה במהלך השנה באמצעות תל"ן משובח. 19. קשר עם תנועות הנוער ש"ש מתנועות הצופים. 20. טיפוח נבחרת ספורט כדורסל בנים ובנות. (כיתות ד'-ו'). 21. קשר P.D. S (אקדמיה ביה"ס) עם מכללת דוד ילין, עבודה מעשית עם סטודנטיות שנה ג' בחינוך המיוחד, שת"פ עם פורום אוטיזם של המכון לחקר החינוך באוניברסיטה העברית. 22. מצעד הספרים ועידוד הקריאה. 23. מקצועיות: מעקב והערכה, עבודה על פי מטרות ויעדים מדידים. 24. בית ספר בקהילה – נעשית עם מוסדות ובתי ספר בשכונה. יד המורה -שילוב.doc