יום ב', כב’ באייר תשע”ט
דף הבית איגרת שבועית גלריות תמונות שילוב פרויקט הזנה חדר מורים יצירת קשר
תקנון זה חובר בשנת תש"ס ע"י תלמידים הורים וצוות. (למעט סעיף 8 שהתווסף בתשס"ח, סעיף 10 שהתווסף בתשס"ט וסעיף 7 שהתווסף בתש"ע).

1. הלימודים מתחילים בדיוק בשעה 8:00 בבוקר – אנו נכנסים בזמן לכתה.2. תלמיד שמאחר בבוקר ירשם במזכירות. תלמיד שמגיע אחרי 08:30 ימתין לסיום השיעור במזכירות ויכנס רק בשיעור השני לכיתה.3. לאחר ההפסקות אנו, מורים ותלמידים נכנסים לכתה בזמן.4. תלמיד המאחר אחרי ההפסקה ירשם במזכירות. לאחר 4 איחורים המחנכת תדווח להורים 5. אנו נמנעים מכל סוג של אלימות. אנו מגלים 0 סבלנות לאלימות. הנוהג באלימות יושעה!6. אנו מתייחסים זה לזה בנימוס ומדברים בשפה מתאימה.7. אנו מגיעים לביה"ס בתלבושת אחידה, בשיעורי חנ"ג יש להגיע עם תלבושת חנ"ג.8. אנו מגיעים לביה"ס עם הציוד הנדרש, ושעורי בית מוכנים.9. אנו מקפידים על ניקיון הכתות, המבנה ושומרים על רכוש בית הספר.10. בבית הספר אנו אוכלים רק בתוך הכתות – בזמן המיועד לכך. 11. בין השעות 8:00 עד 15:10 (טלפון סלולרי יופקד במזכירות אין להשתמש בו).במקרה חרום ניתן לפנות למזכירות- הורים יכולים להשאיר הודעות דחופות במזכירות והן תגענה לתלמידים.12. אנו אחראים על רכושינו כדאי להימנע מלהביא חפצים יקרי ערך.13. לפני השעה 7:30, ואחרי השעה 15:10 אנשי הצוות החינוכי מפנים את ביה"ס. לזקוקים לכך מוצעת מסגרת בתשלום- פרטים אצל נציג ועד ההורים, הסדרת התשלום במזכירות.14.בהתאם להנחיות הקב"ט תלמידים שיגיעו לפני 7:15 או ישארו אחרי 15:15 יופנו לקב"סית.